MVO

Aannemersbedrijf  Koen Meijer is een moderne onderneming die maatschappelijk verantwoord, vakkundig en klantgericht opereert. Door middel van het invoeren, in stand houden en het verbeteren van de verschillende zorgsystemen, wordt een vooruitstrevende en continu verbeterende organisatie bewerkstelligd.

Wij werken doorlopend aan het invoeren, in stand houden en het verbeteren van de verschillende relevante kwaliteits- en veiligheidssystemen. Dit maakt ons tot een vooruitstrevende en continu verbeterende organisatie. Wij zijn ISO9001, VCA**, BRL7000 en CO2-prestatieladder trede 5 gecertificeerd. Daarnaast zijn wij een erkend leerbedrijf.

Wij hebben onze eigen school waarin wij iedereen een kans geven zichzelf te ontwikkelen tot een goede vakman op het gebied van de grond-, weg- en waterbouw of een beroep in de woning- en utiliteitsbouw. Wanneer de wens er is om allround gww-medewerker te worden, betonvlechter, stratenmaker of timmerman, krijgt iedereen bij ons die kans.

CO2-prestatieladder

Certificaat CO2 prestatieladder trede 5

Beleids-
verklaring

Footprint 2017

Footprint 07-2018

Footprint 2018

Footprint 07-2019

Verklaring initiatief

Deelname sector- en keteninitiatief

Inzicht scope 3 emissies 11-2019

Inzicht scope 3 emissies

Emissie inventaris
1/2 2017

Emissie inventaris 2017

Emissie inventaris 07-2018

Emissie inventaris 2018

Emissie inventaris 07-2019

Ketenanalyse

Doelstelling
1/2 2017

Verantwoording doelstellingen 2017

Verantwoording reductiedoelstellingen 2018

Verantwoording doelstellingen 07-2018

Verantwoording reductiedoelstellingen 07-2019

Top