Aannemersbedrijf Koen Meijer BV is gespecialiseerd in het voorbereiden en uitvoeren van civieltechnische werken, in de breedste zin van het woord. Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk overheden, industrie, projectontwikkelaars en woningbouwverenigingen. Onze projecten worden voornamelijk uitgevoerd op de aanbestedingsmarkt. Daarnaast worden steeds meer projecten gerealiseerd in bouwteamverband, in eigen ontwikkeling of op basis van geïntegreerde contractvormen. Bij deze contractvorm worden projecten van concept tot en met uitvoering, en meerjarig onderhoud gerealiseerd. Voor wat betreft het uitvoeren van civieltechnische werken bestrijkt ons productaanbod het complete assortiment ondergrondse- en bovengrondse infrastructuur op het gebied van nieuwbouw, onderhoud, bodemsanering, waterbouw, betonbouw en reconstructies.

Wij zijn ISO9001:2015 en VCA** gecertificeerd en een erkend leerbedrijf. Daarnaast staan we op trede 3 van de CO2 prestatieladder.

Advies en Ontwerp

Ook voor advies en ontwerp bent u bij ons op het juiste adres, op deze manier willen wij onze jarenlange ervaring gebruiken om u als opdrachtgever bij te staan in het vervaardigen van uw plannen. Door korte lijnen met onze uitvoering kunnen wij u altijd voorzien van een passend en vooral praktijk gericht advies.

CAD & 3D VISUALISATIE

Wij beschikken over de vaardigheden om het plan visueel te maken doormiddel van AutoCAD tekeningen en 3D animaties. Voor het inmeten van bestaande situaties en het uitzetten van nieuwe beschikken wij over een geavanceerd GPS-systeem die met grote precisie te werk gaat.

Bij Aannemersbedrijf Koen Meijer BV weten we de weg in de wegenbouw. Vanaf de oprichting van ons bedrijf zijn wij actief in de wegenbouw in de ruimste zin van het woord. Of het nu gaat om elementverharding, asfaltverharding, betonverharding of halfverharding. 

Ons bedrijf is een specialist in de aanleg van wegen. Of het nu gaat om een reconstructie van een bestaande weg, het aanleggen van een compleet nieuwe weg of het onderhouden daarvan, alles doen we in eigen beheer. We streven naar een snelle en efficiënte uitvoering om de overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken. We kunnen u als opdrachtgever vanaf initiatief tot realisatie bijstaan in het realiseren van uw plannen.  

Wij hebben onderhoudsdiensten die uw wegenareaal op het gebied van elementenverharding, asfaltverhardingen maar ook betonverharding meerjarig kan onderhouden. Denk daarnaast ook aan het onderhoud van bermen, markeringen en groenonderhoud. Meerdere onderhoudscontracten voor overheidsdiensten en industrieën zijn bij ons ondergebracht. 

Heeft u interesse naar wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van wegenbouw neem dan contact met ons op en wij staan u graag te woord. Bent u nieuwsgierig naar onze werkzaamheden? Onder ‘projecten’ vindt u een aantal van onze opdrachten.

Voor de aanleg van riolering beschikt Aannemersbedrijf Koen Meijer BV over ruime ervaring om dit op een vakkundige en efficiente manier uit te voeren. Of het nu gaat om grote gemeentelijke rioleringsstelses, huisaansluitingen of het aanbrengen van bijvoorbeeld een olie/bezineafscheider, bij ons bent u op het juiste adres.

Ook in de riolering maken wij graag gebruik van de nieuwste technieken. Zo hebben wij voor onze opdrachtgever vrij recentelijk gescheiden rioleringstelsel aangelegd waarbij het hemelwaterriool bestond uit een infiltratiebuis met een aantal overstort putten. Op deze manier wordt het hemelwater geborgen in de buis en zal het geleidelijk infiltreren in de ondergrond. Naast deze manier van infiltreren kunnen wij ook verticale infiltratie units aanbrengen.

Naast de aanleg van nieuwe riolering staan wij u ook graag bij om passende oplossingen te vinden bij het verhelpen van problemen in bestaande riolering. 

Heeft u interesse in wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van rioleringen neem dan contact met ons op en wij staan u graag te woord.

Bent u nieuwsgierig naar onze werkzaamheden? Onder ‘projecten’ vindt u een aantal van onze opdrachten.

Top