Reconstructie Oldambtplein te Winschoten

De herinrichting en reconstructie van het Oldambtplein en omgeving is een onderdeel van het actieprogramma versterken binnenstad Winschoten. Binnen dit programma wordt invulling en uitvoer gegeven aan de stedenbouwkundige visie met betrekking tot de Noordpool van Winschoten. De Noordpool behelst naast het Oldambtplein en omliggende straten ook het Klinkerplein en de realisatie van twee supermarkten inclusief cultuurhuis De Klinker.

Top