Reconstructie centrum Rolde

De Centrumvisie Rolde richt zich op een herinrichting van het centrum van Rolde. Het doel is het aantrekkelijker maken van het dorp Rolde voor inwoners en bezoekers, door onder andere het beperken van het verkeer en een betere inrichting voor het winkelend publiek.

Sinds de reconstructie van het centrum van Rolde is verkeerssituatie veranderd. Het centrum is volgens het shared space principe ingericht. Dit betekent dat alle weggebruikers gelijkwaardig aan elkaar zijn en dus rekening met elkaar moeten houden.

Top